Polska polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. Ukończyła w 1990 historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie fizyki z informatyką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (1999), z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Kaliszu (2001) oraz z oligofrenopedagogiki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”. Pracowała jako nauczycielka historii w Rzekach Wielkich, w latach 1991–1992 była dyrektorką tamtejszej szkoły podstawowej. W 1992 objęła stanowisko dyrektorki w szkole podstawowej w Skrzydlowie, po reformie oświatowej została dyrektorką zespołu szkół obejmującego również gimnazjum.
W latach 1994–1998 była radną gminy Kłomnice. Od 2006 przez dwie kadencje zasiadała w radzie powiatu częstochowskiego.
W wyborach w 2015  kandydowała do Sejmu w okręgu częstochowskim. Została wybrana na posłankę VIII kadencji, otrzymując 9760 głosów. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15