Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk branży elektromobilności, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Współtwórca programu E-mobility now!, który to zakłada budowanie realnej elektromobilności w jednostkach samorządu terytorialnego, poprzez szereg działań oddolnych (na różnych płaszczyznach, m. in.: edukacja, infrastruktura, promocja, informacja) mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju elektromobilności, która będzie przyszłościowa i odpowiednia dla rozwijającego się rynku. Uczestnik wielu kongresów, konferencji i grup roboczych mających na celu wypracowanie właściwych warunków tworzących elektromobilność w Polsce.

Prelekcje