Wykładowca Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Członek Sekcji Komitetu Transportu PAN. W latach 1993-2001 Przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu m.in. bezpieczeństwa
w transporcie morskim oraz ratownictwa morskiego i śródlądowego.

Prelekcje