Absolwent studiów magisterskich nawigacja i uzbrojenie okrętowe AMW oraz prawo na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk o bezpieczeństwie, doktor habilitowany nauk prawnych, były dowódca okrętu, prorektor ds. kształcenia w kadencji 2016-19, członek: Komisji Prawa Morskiego PAN, Rady Budowy Okrętów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Wojskowego i Wojennego, ekspert Rady Doradczej ds. Prawa Morza przy Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, redaktor naukowy rocznika „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, autor publikacji i ekspertyz, w tym dotyczących sporu polsko-rosyjskiego o żeglugę w Cieśninie Piławskiej, sporu polsko-niemieckiego o status prawny północnej części toru podejściowego do zespołu portowego Szczecin-Świnoujście oraz kwestii spornych wokół gazociągu Nord Stream.

Prelekcje