Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również aplikację radcowską. Praktykę zawodową rozpoczął od obsługi prawnej nieruchomości w samorządzie wojewódzkim. Od 2007 r. związany jest z administracją rządową, od początku w dziedzinie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych. Od 2010 r. pracuje w komórkach Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnych za transport kolejowy. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Jest również Członkiem Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury oraz Członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A.

Prelekcje