Współautor serwisu analitycznego PI Energy. Specjalizuje się w analizie sektora
energetycznego i paliwowego, w tym zmian regulacyjnych, personalnych, strategii spółek i trendów w branży. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz jest doktorantem. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Autor publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej i prawa energetycznego.

Prelekcje