Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Członek Rady do spraw
Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracuje także w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W latach 2006-2015 radna Rady Miasta Włocławek. Na czas pełnienia mandatu poselskiego urlopowany nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, nauczyciel przedmiotów artystycznych i dyrygent chóru. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Prelekcje