Inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Z branżą ciepłowniczą związany jest od 38 lat. Pracował między innymi w takich firmach jak MPEC Kraków, Dalkia czy Veolia. Od 2004 do 2012 roku był Prezes em Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chrzanowie, następnie w latach 2012 – 2016 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Polityki Energetycznej w firmie Veolia Term, a od 2016 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Węglokoks Energia.
Swoim wieloletnim doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami służy Radzie Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, której Członkiem jest od 2018 roku.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35

12:55