Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i Prezes Towarzystwa Gospodarczego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.
W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pracował w zarządach i radach nadzorczych. Zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstw, tworzeniem nowych organizacji, przekształceniami własnościowymi, pozyskiwaniem kapitału i restrukturyzacjami. W 2017 roku został wyróżniony tytułem Finansista Roku. Ekspert komunikacji interpersonalnej, społecznej i biznesowej. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Promocji. Autor książek „Adwokaci w walce o sprawiedliwość” oraz „Lekarze w walce o zdrowie” i kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55