Marketer, Innowator, Manager. Zdobywał doświadczenie pracując w sektorze energetycznym i oil&gas. Od samego początku jest częścią ekosystemu innowacji. Certyfikowany marketer w ramach Professional Diploma in Marketing Program w Chartered Institute of Marketing (CIM) w Wielkiej Brytanii. Pracował nad rozwojem wielu pomysłów start-upowych, aż przeszedł na drugą stronę i sam został startuperem. Jest naturalnym liderem. Specjalista w obszarach ekonomii wodoru, paliw alternatywnych, elektromobilności, OZE, MaaS.

Jego spółka HYDROGEN FIRST zaangażowana jest w komercjalizację idei kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych i kriogenicznych o różnych kształtach, ciśnieniach i zastosowaniach.

Prelekcje