Kieruje Działem Regulacji Zewnętrznych w Grupie LOTOS S.A. Pracował w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii, zasiadał w radach nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PGNiG S.A. Pracował jako konsultant ds. pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z UE. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelekcje