Autor ponad 140 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz kilku książek wydanych staraniem wydawnictwa Springer London, przełożonych na język chiński. Autor i koordynator ponad 20 projektów badawczych, rozwojowych i celowych. W efekcie prowadzonej działalności otrzymał szeregu nagród, m.in. Innowacyjna Osobowość Roku.

Prelekcje