Największe osiągnięcia:

- Współtworzenie, zarządzanie i rozwój grupy Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. – grupy firm doradczych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu środków na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną,
- Współtworzenie, zarządzanie i rozwój grupy SINERSIO. Obecnie, jest ona postrzegana prze rynek jako wysokoinnowacyjna, działająca w obszarze nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
- Inicjatywa utworzenia pierwszego w województwie lubuskim obiektu Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) zlokalizowanego na terenie Parku Technologicznego INTERIOR w Nowej Soli,
- Powołanie Klastra Archiwizacji Cyfrowej – pierwszego w województwie lubuskim klastra wysokich technologii.

Prelekcje