Przejdź do treści

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju w tym roku zostanie przyznana po raz czwarty, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 sierpnia.

Nagroda to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku.

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach:

a) Społeczna odpowiedzialność biznesu – nagroda dla firm lub przedsiębiorców najbardziej
zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną,
b) Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii – nagroda dla jednostek naukowych
lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.
c) Ekomobilność – nagroda dla firm wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania
w transporcie.
d) E-gospodarka – nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne,
e) Start-up – nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku
i istnieją nie dłużej niż 2 lata,
f) Innowacyjność – nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym
rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata,
g) Zarządzanie – dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest
jedynym priorytetem w prowadzonej firmie.

Nagrodę przyznaje Kapituła spośród firm wskazanych przez prawie 200 instytucji. Skład Kapituły:

  1. Pan prof. dr hab. inżWaldemar Kamrat – Przewodniczący Kapituły
  2. Pan Wojciech Myślecki – Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NCBR
  3. Pan Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN ORLEN
  4. Pani Beata Daszyńska – Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  5. Pan Andrzej Michalak – Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju
  6. Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
  7. Pan kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  8. Pan Tomasz Limon – Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
  9. Pan Paweł Majewski – Prezes Zarządu PGNiG S.A.
  10. Pani Małgorzata Zwiercan – Sekretarz Prezesa Rady Ministrów