Przejdź do treści

III Kongres Srebrnej Gospodarki 2020

Wzorem ubiegłych lat wydarzeniem towarzyszącym Forum Wizja Rozwoju był Kongres Srebrnej Gospodarki na który składało się pięć paneli dyskusyjnych ujmujących szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej zwanej zamiennie „Srebrną Gospodarką”. Przez dwa dni grono znamienitych ekspertów, przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców debatowało nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia i potencjału zawodowego polskich seniorów.

Według statystyk demograficznych mamy do czynienia z globalnym zjawiskiem sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa co stanowi wyzwanie dla polskich podmiotów gospodarczych. Zadaniem przedsiębiorców jest dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych dóbr i świadczonych usług. W ramach bloku Srebrna gospodarka sporą część tematów stanowiły zagadnienia związane z rozwojem tzw. srebrnego rynku, który podczas projektowania dedykowanych seniorom rozwiązań coraz częściej wykorzystuje innowacyjne technologie takie jak chociażby systemy teleopieki i telemedycyny.

Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Podczas konferencji nie zabrakło więc dyskusji nad koniecznością dokonania zmian w systemie emerytalnym, by odpowiadał realizacji zadań z zakresu aktywizacji seniorów.

W trzeciej edycji Kongresu ważką sprawą był aspekt związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych w przestrzeni społecznej. Zagadnienie to jest priorytetem działań zarówno władz lokalnych, jak i państwowych. Była mowa o wadze kampanii społecznych mających na celu zapoznanie seniorów z potencjalnymi zagrożeniami i ze sposobami na ich uniknięcie poprzez wdrożenie m.in. dedykowanych szkoleń, warsztatów oraz prelekcji.

Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje.  Pierwsza moderowana przez  Michała Pacześniaka – dziennikarza, wydawcę pt. Zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych – działania i inwestycje.  Wgronie ekspertów byli:

Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
Joanna Borowiak – Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP;
Jolanta Grunert
– Młodszy Aspirant, Komenda Miejska Policji w Gdyni;
Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Poseł Sejmu RP;
Alicja Żurawska – Starosta Kościerski.

Drugą debatę omawiającą Znaczenie dla lokalnej gospodarki aktywizacji seniorów, integracji i solidarności międzypokoleniowej prowadziła Krystyna Wróblewska – wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. W dyskusji udział wzięli:

Marcin Bukowski – ksiądz w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbego, doktorant prawa;
Elżbieta Ostrowska – Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Rafał Sapuła
– Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;
Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Bożena Zglińska – Dyrektor Centrum Aktywności Seniora.

Drugi dzień rozpoczęła dyskusja Seniorzy ważnym ogniwem gospodarki – polityka senioralna wyzwaniem dla rządzących. Moderatorem zespołu ekspertów był Adrian Stankowski – dziennikarz Telewizji Republika, publicysta Gazety Polskiej, portalu niezależna.pl. W gronie prelegentów gościliśmy:

Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
Marlena Maląg
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Magdalena Mazur-Wolak – Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
Małgorzata Zwiercan – Sekretarz Prezesa Rady Ministrów w Biurze Prezesa Rady Ministrów.

Kolejna debata zatytułowana Koszty finansowe i społeczne zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób starszych. „Dokąd pójść i jak korzystać z pomocy?” prowadzona była przez Bożenę Olechnowicz – wydawcę i prezentera programu informacyjnego „Panorama” w TVP. Uczestniczyli w niej:

Anna Grabowska – Prawnik, mediator, dziennikarka Polskiego Radia;
Marcin Kopitzki
– Zastępca Wójta Gminy Kosakowo;
Piotr Lewko – Prezes zarządu Stowarzyszenia OVUM;
Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej;
Jarosław Ziętkiewicz – Kierownik oddziału Nadzoru i Kontroli , Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Na zakończenie III Kongresu Srebrnej Gospodarki mogliśmy wysłuchać sesji zatytułowanej Rynek nowoczesnych technologii a potrzeby osób starszych, prowadzonej przez Artura Ceyrowskiego– dziennikarza, publicystę, blogera Wpolityce.pl. W dyskusji udział wzięli prelegenci:

Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;
Elżbieta Bojanowska
– Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych;
Barbara Dziuk – Prezes Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów, Poseł na Sejm RP;
Rafał Sapuła – Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.