Przejdź do treści

Koła Gospodyń Wiejskich na IV Forum Wizja Rozwoju

Na tegorocznej edycji największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce swoją kontynuację miało Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Dla uczestników była to wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z lokalnymi tradycjami, unikalnym rękodziełem oraz regionalnymi specjałami kulinarnymi.

W trakcie Forum odbył się konkurs dla członków KGW. W konkursie pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Skowarcz. Resztę podium zajęło odpowiednio KGW Strzepcz „Słoneczniki” oraz KGW Stężyca. Ocenie konkursowej podlegały przygotowane występy artystyczne i stoiska – na stoiskach panie prezentowały rękodzieła oraz domowe wypieki i wyroby.

W ramach II Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich były trzy panele tematyczne:Współpraca KGW/OSP – szanse, możliwości, wyzwania – dyskusja na temat współpracy między Kołami Gospodyń Wiejskich, a ochotniczą strażą pożarną, w której uczestniczyli: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; Regina Kwidzińska – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego KGW, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Pucku; Marcjusz Kwidziński – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Michał Pelczarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego; Robert Telus – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP; Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„POLSKA SMAKUJE” elementem budowy silnej polskiej marki był panelem poświęconym promocji polskiej żywności, realizowanej w ramach spójnej i jednolitej strategii komunikacji. W dyskusji wzięli udział: Barbara Dziuk – Poseł na Sejm RP; Gabriela Firgoń – Członkini KGW w Suminie; Patrycja Klarecka – Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN S.A.; Agnieszka Muzyk – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży; Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Drugiego dnia Forum odbył się panel o nazwie „KGW wczoraj i dziś – nowe możliwości – wiedza – umiejętności, który dotyczył dyskusji m.in. o zmianach w strukturach KGW na przestrzeni lat. Swojej eksperckiej wiedzy użyczyli: Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP; Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; Piotr Hałuszczak – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku.; Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic; Anna Miotk – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Strzepcz.

Partnerem II Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich jest Fundacja Lotto.

„Podczas II Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich można było obejrzeć wystawę prezentującą działalność pomorskich Kół na przestrzeni lat. Wystawa została dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”