Przejdź do treści

IV Kongres Srebrnej Gospodarki

Za nami IV Forum Wizja Rozwoju – największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce. Wydarzenie odbyło się 26-27 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W agendzie konferencji przewidziano panele dedykowane polityce senioralnej realizowane w ramach IV Kongresu Srebrnej Gospodarki.

Forum Wizja Rozwoju to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju, w trakcie którego znamienite grono ekspertów debatuje nad szerokim spektrum zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego, którego uroczyste wystąpienie oficjalnie otworzyło tegoroczną konferencję.

– Azymut skierowany w kierunku przyszłości wiąże się z wypracowaniem śmiałych i odważnych wizji, jakie są przedmiotem dyskusji na kolejnej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, w którym mam przyjemność dziś uczestniczyć – powiedział Prezes Rady Ministrów.

W trakcie dwóch dni Forum Wizja Rozwoju zrealizowano 61 paneli dyskusyjnych w ramach kilkunastu bloków tematycznych dotyczących m.in. energetyki, ekonomii, gospodarki morskiej, polityki senioralnej czy geopolityki. Nowością w programie był Kongres 3W – woda, wodór, węgiel, współorganizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uwzględnienie polityki senioralnej w planie Forum Wizja Rozwoju jest już właściwie tradycją. W ramach tegorocznego, IV Kongresu Srebrnej Gospodarki odbyło się sześć paneli dyskusyjnych:

  1. Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po pandemii.
  2. Seniorzy ważnym ogniwem gospodarczym.
  3. Deinstytucjonalizacje w polityce społecznej.
  4. Systemy wsparcia osób starszych.
  5. Polska stawia na rodzinę! – Czyli jak wyjść z pułapki demograficznej.
  6. Wyzwania dla rozwoju Polski z perspektywy Strategii Demograficznej 2040.

– Rosnąca liczba osób starszych sprawia, że gospodarka powinna ukierunkować się na usługi i przedmioty potrzebne seniorom. Zmienia się też świadomość osób starszych, wydłuża ich aktywność zawodowa i społeczna – przybliża Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. ­– Polska powinna traktować Srebrny Rynek jako jeden ze strategicznych obszarów, który wpłynie na podniesienie poziomu życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa.

Aktywność seniorów ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jak wskazują prognozy, w 2050 r. blisko 35% mieszkańców miast mają stanowić osoby w wieku 65 lat i wyższym; na wsiach natomiast ich udział ma wynieść ok. 30%. Ważnym elementem debat były systemy wsparcia osób starszych. Podmioty, instytucje i grupy, które przyczyniają się do kształtowania i realizowania polityki społecznej, są podzielone na trzy kategorie. Eksperci spróbowali znaleźć odpowiedź, jakie wyzwania stoją przed tymi podmiotami i jak najlepiej je planować oraz realizować.

Prelegenci wzięli pod lupę także znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po zakończeniu pandemii. Porozmawiali także o deinstytucjonalizacji – działaniach podejmowanych na rzecz tworzenia różnych form usług mających na celu zapewnienie odpowiedniej opieki oraz wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej. W trakcie Forum przeanalizowano zarówno ekonomiczne, jak i społeczne przesłanki deinstytucjonalizacji. Nie zabrakło także rozmów poświęconych innowacyjnym technologiom, które mogłyby zostać zadedykowane właśnie osobom starszym.

Podczas wydarzenia dla seniorów zaprezentowana została także wystawa mobilna o Uniwersytetach III Wieku. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021.