Przejdź do treści

Partnerzy Kongresu Srebrnej Gospodarki

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.

Dofinansowanie: 120.000 zł;
Suma kosztów realizacji zadania: 134.500 zł;
Program, z którego uzyskano dotację: AKTYWNI +;
Nazwa zadania: Pomorskie Forum Srebrnej Gospodarki.
Liczba beneficjentów
Całkowita liczba beneficjentów: 300;
Liczba beneficjentów w wieku 60+: 300;
W tym liczba osób niepełnosprawnych: 20.