Przejdź do treści

IV Kongres Srebrnej Gospodarki 2021

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Forum Wizja Rozwoju będzie towarzyszył Kongres Srebrnej Gospodarki. Będzie to już czwarta edycja tego jakże ważnego dla seniorów wydarzenia.

Ze względu na liczne problemy osób starszych z odnalezieniem się w nowych warunkach gospodarczych i społecznych kierujemy nasz Kongres przede wszystkim do osób w wieku 60+. Osoby biorące udział w naszym wydarzeniu będą miały okazję aktywnie włączyć się w dyskusję z ekspertami traktującą  o aktualnych zagadnieniach dotyczących seniorów. Przyczyni się to do wzrostu wiedzy wśród osób starszych, ale też zaktywizuje ich, przywróci im poczucie tego, że są potrzebni. Przygotowaliśmy tematykę paneli dyskusyjnych w oparciu m.in. o propozycje przedstawicieli seniorów.

Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Zawsze tak staramy się ułożyć program by odpowiadał zainteresowanym oraz skłaniał ich do aktywizacji.

W tym roku dla seniorów przygotowaliśmy dwudniowy cykl sześciu spotkań edukacyjnych które mają zaktywizować osoby starsze i wykorzystać ich potencjał, wiedzę i doświadczenie:

  1. Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po pandemii.
  2. Seniorzy ważnym ogniwem gospodarczym.
  3. Deinstytucjonalizacje w polityce społecznej.
  4. Systemy wsparcia osób starszych
  5. Polska stawia na rodzinę! – Czyli jak wyjść z pułapki demograficznej
  6. Wyzwania dla rozwoju Polski z perspektywy Strategii Demograficznej 2040

Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji i solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie pandemii – panel ten moderowany będzie przez Piotra Wasilewskiego – Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Prelegenci:

Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds.                                                      polityki młodzieżowej

dr hab. Piotr Szukalski– prof. Nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Katedry Socjologii  Stosowanej i Pracy Socjalnej

dr Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Instytutu Pracy i Praw Socjalnych

Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Sejmu RP

Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP

 

Seniorzy ważnym ogniwem gospodarki – moderowany przez Adriana Stankowskiego – Dziennikarza Telewizji Republika, publicysta Gazety Polskiej, portalu niezależna.pl.

Prelegenci:

Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Anna Krupka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu

Małgorzata Zwiercan – Sekretarz Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Prof. Józefa Hrynkiewicz – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Deinstytucjonalizacje w polityce społecznej – moderowany przez Olgę Zielińską – Redaktor Radia Gdańsk

Prelegenci:

Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski

Kordian Kulaszewicz – Prezes Zarządu Fundacja Adaptacja

Lidia Burzyńska – Wiceprzewodnicząca – Tobis – Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Systemy wsparcia osób starszych – moderowany również przez panią Olgę Zielińską

Prelegenci:

Joanna Borowiak – Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Poseł Sejmu RP

inż. Anita Richert -Kazimierska – Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr Elżbieta Ostrowska – Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Alicja Żurawska – Starosta Kościerski

 

Polska stawia na rodzinę! Czyli jak wyjść z pułapki demograficznej. Panel ten moderowany będzie przez Panią Dorotę Kania – Członek Zarządu, Redaktor Naczelny Polska Press

 Prelegenci:

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

Ewa Frątczak – dr hab. prof. nadzw., Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Rada Rodziny

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju

Michalski Michał – Profesor dr. hab. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Etyki Gospodarczej

 

Wyzwania dla rozwoju Polski z perspektywy Strategii Demograficznej 2040

 Prelegenci:

Michał Kot – Członek Rady Rodziny, Ekspert Fundacji Republikańskiej ds. Demografii i Polityki Prorodzinnej

Michalski Michał – Profesor dr. hab. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Etyki Gospodarczej

Barbara Socha – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds.  Polityki     Społecznej

Spotkania odbędą się w przygotowanych salach Akademii Marynarki Wojennej. Sale przystosowane będą na przyjęcie dużej liczby osób, z uwzględnieniem obostrzeń dotyczących pandemii oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.