Przejdź do treści

II Kongres Srebrnej Gospodarki 2019

W ramach drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju odbyły się debaty w ramach 19 różnych bloków tematycznych, wśród których nie zabrakło także dyskusji o Srebrnej gospodarce.

Srebrna gospodarka to wszelka działalność, której celem jest zaspokojenie potrzeb osób starszych. Według prognoz demograficznych w 2050 roku co piąty mieszkaniec ziemi będzie w wieku 60 lat i więcej. Seniorzy byli więc jedną z najliczniejszych, a zatem też najważniejszych grup konsumentów. Zauważyć należy, że zjawisko starzenia się społeczeństw to nie tylko problem czy wyzwanie, ale także źródło potencjalnych zysków. Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie, więc istnieje naturalna potrzeba, aby polskie podmioty gospodarcze były przygotowane na taką sytuację.

W ramach bloku Srebrna gospodarka omówione zostały istotne zagadnienia związane z rozwojem rynku produktów i usług dedykowanych seniorom. Nie zabrakło debaty o aktywności zawodowej osób starszych oraz działaniach, jakie podejmują rządzący w ramach realizowanej w Polsce polityki senioralnej.

Pomysłodawcą bloku Srebrna gospodarka była Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan – poseł na Sejm RP i Partner merytoryczny drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju.

„Ze względu na to, że sprawy osób starszych zawsze były mi bliskie, jestem dumna, że znaczną część tego wydarzenia stanowiły dyskusje o srebrnej gospodarce.

Dziękuję wszystkim za wkład, jaki wnieśli w prowadzone rozmowy. Potrzeba wiele pracy, aby spełnić oczekiwania i potrzeby tak szybko rosnącej i zróżnicowanej grupy społecznej, jaką są osoby starsze. Istotne jest jednak, by nie postrzegać seniorów jedynie jako wyzwania, ale zauważyć również ich szeroki potencjał, zarówno ekonomiczny, jak i społeczny” – powiedziała Poseł Małgorzata Zwiercan.

Zagadnienia związane z potrzebami osób starszych, między innymi: teleopieka, telemedycyna oraz budownictwo dedykowane seniorom, znalazły się w harmonogramie Forum także w bloku poświęconym programom społecznym i gospodarczym. W jego ramach odbyły się również dyskusje oceniające programy: ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych), Mieszkanie+Senior+Leki 75+ i Opieka 75+.

Lista bloków i Panelistów:

Dzień I

Przyszłość seniorów na rynku pracy:

Moderator:

Ewa Andziulewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni;

Prelegenci:

Ewa Bednarczyk – Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych 
 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
Grażyna Marciniak – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;
dr hab. Piotr Szukalski – Wykładowca akademicki, Uniwersytet Łódzki, członek Rady ds. Polityki senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej;
Krystyna Wróblewska – Wice Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Poseł na Sejm RP.

Polityka Senioralna wyzwaniem dla rządzących:

Moderator:

Adrian Stankowski – Dziennikarz Telewizji Republika, publicysta Gazety Polskiej, portalu niezalezna.pl.

Prelegenci:

Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Poseł na Sejm RP;
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
Antoni Szymański – Senator RP, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej;
Lidia Ułanowska
 – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP.

Srebrna gospodarka motorem napędowym konsumpcji:

Moderator:

Michał Pacześniak – dziennikarz, wydawca;

Prelegenci:

Roman Jarząbek – Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku;
Robert Majkowski – Prezes Zarządu Fundusz Hipoteczny DOM;
Jacek Piwkowski
 – Wiceprezes Zarządu Millenium Inwestycje;
Robert Wiśniewski
 – Doradca Zarządu Grupy ADAMED.

Zdrowie psychiczne osób starszych

Moderator:

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Poseł na Sejm RP

Prelegenci:

Anna Bejnar – pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
dr Rafał Sapuła
 – Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej;
Włodzimierz Wieczorek – Sekretarz w Instytucie Naukowo-Badawczym SWPR;
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska – Tobis
 – Stały Doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Seniorzy jako atrakcyjna perspektywa dla rynku turystycznego

Moderator:

Bożena Olechnowicz – Wydawca i prezenter programu informacyjnego „Panorama” w TVP.

Prelegenci:

Piotr Kalka – archeolog, wykładowca, edukator. Prezes Fundacji Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris”;
dr nauk med. Waldemar Andrzej Krupa – Naczelny lekarz uzdrowiska Sopot;
Anna Krupka
 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
dr Rafał Sapuła
 – Stały doradca Komisji Polityki Senioralnej;
Ryszard Toczek – Naczelnik Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych Urząd Miasta Gdynia.

Dzień II

Usługi opiekuńcze – rynek publiczny czy prywatny?

Moderator:

Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Prelegenci:

Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed S.A.;
dr Ryszard Majer – Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP, Senator RP, polski polityk, nauczyciel akademicki, urzędnik i samorządowiec, w latach 2009–2010 zastępca prezydenta Częstochowy, senator IX kadencji oraz rzecznik społeczny praw osób starszych;
Agnieszka Muzyk – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży;
Elżbieta Szwałkiewicz – Prezes Zarządu Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”;
Małgorzata Wasiewicz – Kierownik Zespołu Świetlic Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.

Gmina dla Seniora a rozwój lokalnego rynku

Moderator:

dr Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki senioralnej.

Prelegenci:

Jarosław Białk – Starosta Pucki;

Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji;
Kordian Kulaszewicz
 – Prezes Fundacji Adaptacja;
Krystyna Męcik
 – Prezes UTW Łazy;
Przemysław Przybylski – Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Senior w świecie nowoczesnych technologii

Moderator:

Wacław Szary – Przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowisko Rymanów SA

Prelegenci:

Krzysztof Michał Bruski – Prezes Polskiego Centrum Opieki w Gdyni;
Edyta Kocyk
 – Współzałożycielka i Prezes zarządu SiDLY;
Jerzy Płókarz – Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej;
Piotr Zabrocki
 – Burmistrz Miasta i Gminy Czarne.