Przejdź do treści

I Kongres Srebrnej Gospodarki 2018

Jednym z ważniejszych wydarzeń Forum Wizji Rozwoju, był blok „Srebrna gospodarka”, przekształcony w oddzielne wydarzenie nazwane Kongres Srebrnej Gospodarki który zgromadził bardzo wielu uczestników.

Blok z udziałem Seniorów odbył się drugiego dnia Forum w Hali Gdynia Arena. Prelegenci mówili m.in. o aktywnym starzeniu się, bezpieczeństwie seniorów w domu, jak i poza nim oraz o zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej.

– Dzisiaj osoby w wieku powyżej 60 lat to blisko 24 procent naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozą demograficzną, w roku 2050 takich osób będzie już ponad 40 procent. To, że dziś o tym debatujemy, że mówimy o pewnej wizji rozwoju, jest odpowiedzią na to, co dzieje się właśnie w naszym społeczeństwie – mówiła podczas swojego wystąpienia Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślała, że „Powoli obserwujemy wzrost wskaźnika urodzeń, ale to cały czas nie doprowadza do zastępowalności pokoleń. Ma to znaczący wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego.”

Małgorzata Zwiercan zaznaczyła, że w  Polsce wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Dalsza aktywność zawodowa osób starszych jest obecnie zjawiskiem coraz częstszym, jednak ciągle w Polsce jest wiele seniorów samotnych, którzy spędzają czas głównie w domu. Nasz kraj oferuje nieprzeciętnie szeroką przestrzeń kulturową, artystyczną, turystyczną, profilaktyczną czy też naukową, w której seniorzy mogą rozwijać swój potencjał”.

Jednym z ważnych paneli podczas Kongresu Srebrnej Gospodarki był panel „Wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego”. Prelegenci mówili o tym, że zabezpieczenie społeczne osób starszych w Polsce stanowi wyzwanie dla najważniejszych instytucji w państwie. Starzejące się społeczeństwo, zgodnie z prognozami na kolejne lata, będzie potrzebowało w tym obszarze nowych rozwiązań systemowych. Finansowanie większej liczby świadczeń emerytalnych i rentowych, zwiększające się potrzeby na usługi medyczne oraz niska dzietność to tylko niektóre czynniki sprawiające, że podejmowane przez państwo działania muszą mieć charakter długofalowy.

„Forum było miejscem merytorycznej dyskusji seniorów i o seniorach. Liczę, że wnioski, które wypływają ze spotkania staną się dla wszystkich osób kształtujących politykę senioralną motywacją do pozytywnych zmian prowadzących do poprawy życia osób starszych” – podsumowała Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Ważnym punktem obrad były wystąpienia programowe. Do zebranych mieli okazję skierować swój przekaz Prezydent Miasta Gdynia – Wojciech Szczurek, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Minister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko.

Poniżej zestawienie tematów sesji oraz lista Panelistów:

Aktywne starzenie się – dzisiejsze potrzeby, jutrzejsze możliwości:
Jolanta Perek-Białas – Wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagielońskiego;
Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW;
Piotr Müller – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Jan Widera – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu Energi Obrotu SA;
Krystyna Męcik – Prezes UTW w Łazach.

Kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych – poziom centralny

Małgorzata Zwiercan – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej;
Piotr Szukalski – Wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego;
Józefa Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej;
Adrian Stankowski
 – Moderator, Dziennikarz Telewizji Republika, publicysta Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, portalu niezalezna.pl;

Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej;

Wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego

Jerzy Krzyszkowski – Profesor w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim;
Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Katarzyna Stec – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni;
Mirosława Jezior
 – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni;
Paweł Wojciechowski
 – Główny Ekonomista ZUS;
Marek Woch – Pełnomocnik Prezesa NFZ ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi;
Grażyna Marciniak
 – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie opieki zdrowotnej

Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
Katarzyna Wieczorowska – Tobis – Stały doradca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej;
Józefa Hrynkiewicz
 – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej;
Krystyna Wróblewska
 – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej;

Przemysław Przybylski – Moderator, dr, wiceprezes Fundacji Edukacja Społeczna „Kuźnia”;
Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego NFZ.