Przejdź do treści

Forum Kół Gospodyń Wiejskich 2020

I KGW 2020

Wydarzeniem towarzyszącym III edycji Forum Wizja Rozwoju było Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich.

Przez dwa dni grono ekspertów wzięło udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Uwypuklone zostały kwestie dotyczące problematyki przeszkód jakie napotykają Koła w procesie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych oraz aspekty formalno – prawne wiążące się z prowadzeniem niezależnej, społecznej organizacji działającej na rzecz rozwoju regionów oraz środowisk wiejskich.

Udział w projekcie był też okazją do pozyskania wsparcia jak również dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności. Nie zabrakło odniesień do tradycji i kultywowania dobrych praktyk jako fundamentu rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Podkreślona została również waga polskich producentów na rynku i potrzeba stworzenia im dogodnych warunków likwidujących bariery w biznesie, by rodzime produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

Forum Gospodyń Wiejskich to przestrzeń, w której uczestnik miał okazję bezpośrednio zetknąć się z unikalnym rękodziełem oraz regionalnymi specjałami tradycyjnej, polskiej kuchni.

Odbyła także część artystyczna podczas której członkinie Kół zaprezentowały swoje talenty wokalne, taniec oraz zdolności satyryczne. Przedstawione zostały również profile działalności oraz osiągnięcia poszczególnych Kół z całego regionu.

Na scenie zaprezentowały się i miały okazję przedstawić swoje osiągnięcia na przygotowanych stoiskach: 

Koło Gospodyń Miejskich „Kępiczanki”;
Koło Gospodyń „Wszechstronnych” z Kępic;
Koło Gospodyń „Pietruchy” z Biesowic;
Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa;
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Brzynie;
Koło Gospodyń Wiejskich z Chwaszczyna;
Koło Gospodyń Wiejskich „Łężyckie Białki” z Łężyc;
Koło Gospodyń Wiejskich z Nadziejewa;
Koło Gospodyń Wiejskich z Sasina;
Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzepcza;
Koło Gospodyń Wiejskich z Kożyczkowa „Kożyczkowianki”;
Koło Gospodyń Wiejskich „Ekobabki” z Chmielna;
Koło Gospodyń Wiejskich „Kaszebsci Serca z Górcza”;
Koło Gospodyń Wiejskich z Klukowej Huty.

Powołane zostało jury, które przyznało 3 nagrody dla Kół w wysokości 3000, 2000 i 1000 zł.

Zebrani mieli możliwość wysłuchania wystąpień programowych Anny Gembickiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Szymona Giżyńskiego  – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W części poświęconej na dyskusję udział wzięli:

W debacie Warto wiedzieć – szanse – możliwości – wyzwania moderowanej przez Barbarę Dziuk – Prezesa Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów, Posła na Sejm RP.

Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
Józef Piotr Hałuszczak – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku;
Robert Telus – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP;
Danuta Tocke
– Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Dębogórzu;
Marcin Wroński
– Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W debacie Tradycja. Aktywizacja. Dobre praktyki prowadzonej przez Karola Narlocha – Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ewa Bergmann – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Szansa dla nas”;
Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic;
Aleksandra Wołodin
– Sołtys sołectwa Łężyce;
Alicja Żurawska
– Starosta Kościerski.

W dyskusji PRODUKT POLSKI. Odpowiedzialność w trudnych czasach moderowanej  przez Marcina Wrońskiego – zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Patrycja Klarecka
– Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN S.A.;
Adam Laskowski
– Członek Zarządu PKP Intercity S.A.;
Marlena Maląg
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;
Szczepan Wójcik – Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej;
Rafał Zgorzelski
– Członek Zarządu PKP S.A..

W sesji poświęconej zdrowiu zatytułowanej Razem zadbajmy o piękno i zdrowie prowadzonej przez Barbarę Dziuk – Prezesa Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowotworów, Posła na Sejm RP;

Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP;
Waldemar Dombek – Starosta Powiatu Gliwickiego;
Agnieszka Muzyk – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.