Przejdź do treści

Znaczenie narodowego kapitału w czasie kryzysu

Dzień 2 – 27.08.2021
10:15–11:25
Sala 2

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 to przełomowy moment nie tylko dla Polski, ale dla całej gospodarki światowej. Jego konsekwencją może być zacieśnienie integracji połączone z poważną transformacją systemu. W poprzednim roku nagle zostały zachwiane: popyt, podaż i płynność finansowa kraju. Dzięki podjętym przez rząd szybkim, elastycznym, a co najważniejsze zdecydowanym działaniom Polska jest teraz w lepszej kondycji finansowej niż wiele europejskich krajów. Spadek PKP pozostaje wśród najniższych w Europie. Miliardy złotych oraz kompleksowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej zamortyzowały jeden z największych szoków gospodarczych od czasów II wojny światowej i zdecydowanie. To tylko potwierdza znaczenie narodowego kapitału i udowodnia jego skuteczność. Nie oznacza to jednak, że polityka gospodarcza może czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Wręcz przeciwnie, konieczne jest podejmowanie wyprzedzających, a jednocześnie właściwie ukierunkowanych działań, które złagodzą negatywne skutki ekonomiczne epidemii, zapobiegną zatorom płatniczym, upadłościom firm, zwolnieniom pracowników oraz trwałemu obniżeniu potencjału wytwórczego.