Przejdź do treści

Znaczenie cyberbezpieczeństwa dla gospodarki kraju

Dzień 1 – 26.08.2021
14:50–16:00
Sala 4

Obecnie mamy do czynienia z przeniesieniem znacznej części naszego życia do świata wirtualnego. Większość firm, od najmniejszych po wielkie, międzynarodowe korporacje, przetrzymuje na serwerach dane związane ze swoja działalnością. Wszystkie internetowe działania powinny być odpowiednio zabezpieczone, ponieważ przeniesienie otoczenia biznesowego do sieci wiąże się ze zwiększeniem zagrożeń związanych z cyberatakami. Podczas panelu sprawdzony zostanie stan cyberbezpieczeństwa oraz omówiony zostanie jego wpływ na rozwój gospodarki kraju.