Przejdź do treści

Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po pandemii

Dzień 1 – 26.08.2021
10:25–11:35
Sala 9 - Plenarna

Aktywność seniorów ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Duże tempo zachodzących zmian demograficznych stawia przed nami wyzwania, którym w równie szybkim tempie należy sprostać. Próbą dla rządzących jest przede wszystkim przystosowanie systemu emerytalnego tak, by odpowiadał on rosnącemu zapotrzebowaniu, ale również realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji seniorów. Wszystkie zmiany zachodzące w obecnym świecie powodują, że obraz dzisiejszego seniora coraz bardziej oddala się od powszechnie panującego stereotypu. Dziś to osoba szukająca nowych wyzwań, aktywnie angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, chcąca stale się rozwijać.