Przejdź do treści

Wyzwania dla rozwoju Polski z perspektywy Strategii Demograficznej 2040

Dzień 2 – 27.08.2021
11:35–12:45
Sala 9 - Plenarna

Polska stoi w obliczu jednego z najważniejszych wyzwań w ostatnich latach. Dzietność na poziomie niegwarantującym zastępowalność pokoleń, starzenie się społeczeństwa – co pociąga za sobą niekorzystne zmiany struktury demograficznej.

Z myślą o przyszłych pokoleniach i w celu odnowy demograficznej kraju, 17 czerwca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040, który zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy dotyczące m.in.: wsparcia w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin oraz rozwoju rynku pracy przyjaznego rodzinie.

Fundamentem Strategii Demograficznej 2040 jest założenie, że sposobem na wyjście z tej cywilizacyjnej pułapki jest ułatwienie Polakom osiągania szczęścia rodzinnego. Wynika to wprost z badań: na szczycie listy naszych życiowych priorytetów jest właśnie szczęśliwa rodzina, w której są dzieci. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to bardzo złożone zagadnienie, dlatego Strategia Demograficzna 2040 koncentruje się na wielowymiarowym likwidowaniu barier, które uniemożliwiają nam realizowanie aspiracji w obszarze rodziny.