Przejdź do treści

Współpraca KGW/OSP – szanse, możliwości, wyzwania

Dzień 1 – 26.08.2021
09:05–10:15
Sala 10

Powszechnym rozwiązaniem jest podejmowanie współpracy między KGW, a ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP). W oparciu o zawarte porozumienie można ustalić zasady współpracy pomiędzy podmiotami. Wniosek o rejestrację KGW wymaga podania adresu do doręczeń, w związku z powyższym, a na podstawie porozumienia adresem takim może być np. adres strażnicy OSP. W porozumieniu można również zawrzeć prawo do przeprowadzania zebrań członków, zebrań zarządu KGW w budynku OSP, jak i określić możliwości podejmowania innych działań w remizie OSP przez członków KGW w związku z celami, do jakich koło zostało powołane. KGW i OSP organizują wspólnie akcje dla mieszkańców. W obecnej sytuacji zagrożenia Covid 19 włączają się w akcję promowania szczepień przeciw koronawirusowi w Polsce.