Przejdź do treści

Współpraca gospodarcza państw Trójmorza

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 5

Projekt Trójmorza to jedna z najważniejszych inicjatyw społeczno – gospodarczych w Środkowo-Wschodniej Europie, która zrzesza łącznie 12 państw. Projekt odgrywa wielką rolę jako czynnik integrujący kraje naszego regionu. Jest też ważny dla Polski, postrzeganej jako lidera grupy. Celem inicjatywy jest promowanie dialogu oraz gospodarczej współpracy dla rozwoju infrastruktury w regionie struktury w obszarze produkcji energii, transportu oraz usług cyfrowych. Dzięki temu, infrastrukturalne i gospodarcze nierówności wspólnego europejskiego rynku zostaną zmniejszone, a obszary integracji poszerzą się. Najważniejszą wartością dodaną Trójmorza jest zapewnienie politycznego poparcia na najwyższym szczeblu władz państwowych dla strategicznych inwestycji. Współpraca ta ma zatem wymiar paneuropejski i komplementarny wobec istniejących formatów współpracy regionalnej. Polskie Wybrzeże jako brama łączącą oś geopolityczną i handlową północ – południe w Europie Centralnej, ma do odegrania szczególną rolę.