Przejdź do treści

Wizja rozwoju E-gospodarki

Dzień 1 – 26.08.2021
10:25–11:35
Sala 4

Postęp technologii oraz ekspansja Internetu stają się stymulatorami rozwoju światowej gospodarki.  Wpływają one na ciągły rozwój i wkraczanie na kolejne poziomy e – gospodarki. Ostatnie lata a także okres pandemii pokazują jak ważnym aspektem jest innowacyjność w rozwoju gospodarczym kraju. Gospodarka elektroniczna zmierza do globalizacji dzięki czemu znoszone są ograniczenia wynikające z odległości. W państwach wysokorozwiniętych buduje się aktualnie nowy rodzaj gospodarki nazywanej Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW). Zgodnie z tą koncepcją jednym z ważnych elementów precyzujących tempo i poziom rozwoju gospodarczego kraju jest innowacyjność, przekaz i wykorzystanie wiedzy. Efekt innowacyjnej gospodarki regionu, tworzenie podaży nowych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych uwarunkowane są działalnością badawczo-rozwojową, wielostronnym dostępem do nietypowych rozwiązań naukowo-badawczych, usług technologicznych oraz doradztwa i edukacji.