Przejdź do treści

Wartości europejskie i ich wpływ na gospodarkę

Dzień 2 – 27.08.2021
10:15–11:25
Sala 1

Integracji europejskiej praktycznie nie da się oddzielić od transformacji systemowej, dlatego trudno jednoznacznie wyodrębnić efekty tego początkowego procesu, czyli ocenić różnicę między rzeczywistymi parametrami polskiej gospodarki a hipotetycznym scenariuszem, w którym Polska nie przystąpiłaby do Unii Europejskiej. Niektórzy uważają, że Unia Europejska jest najbardziej efektywnym na świecie mechanizmem podnoszenia standardu życia ludności krajów mniej rozwiniętych do poziomu krajów rozwiniętych. Ekonomista Banku Światowego Intermit Gill, który ukuł słynne pojęcie “pułapki średniego dochodu”, nazwał ten mechanizm  “europejską maszyną konwergencji”. Jest to proces, w którym integracja gospodarcza i instytucjonalna prowadzi do szybkiego przepływu technologii, wiedzy i standardów prawnych ułatwiających krajom o niższej produktywności osiągnięcie wyższej od przeciętnej dynamiki wydajności pracy. Europa, w ciągu niemal siedmiu dekad po drugiej wojnie światowej, dzięki integracji stała się obszarem bardziej spójnym gospodarczo, co nie udało się na taką skalę w żadnym innym miejscu na świecie — może częściowo w Azji. Unia Europejska w ostatnich latach zatraciła swoje pierwotne idee współpracy państw narodowych, a zaczęła poprzez polityczne decyzje krajów wiodących jak Niemcy, czy Francja stawać się organizacją dążącą uwspólnotowienia w większości obszarów, próbując wyłączyć kompetencje poszczególnych państw. To sprawia że część państw nie zgadza się z taką polityką. Coraz bardziej zanika perspektywa wypracowywania decyzji, które będą korzystne dla wszystkich państw członkowskich.