Przejdź do treści

Uwarunkowania rozwoju transportu morskiego

Dzień 2 – 27.08.2021
12:55–14:05
Sala 5

80% ładunków w globalnych łańcuchach dostaw jest realizowana w ramach transportu morskiego. W ostatnich latach, morskie rynki usług transportowych notowały bardzo dobre wyniki praktycznie we wszystkich grupach ładunkowych. Równie istotną rolę odgrywa żegluga bliskiego zasięgu, zajmując obecnie znaczące miejsce w całości przewozów morskich generowanych na wodach terytorialnych UE. Ok. 40% wszystkich ładunków transportowanych na obszarze UE przewożonych jest w ramach tych usług. Od 2019 r. szereg czynników powodował ograniczenia w działalności transportowej i pracy przewozowej w transporcie morskim, sygnalizując nadchodzące spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego. Aktualnie, światowe rynki przewozów morskich, dotknięte niespodziewanym kryzysem, mierzą się z szeregiem nowych wyzwań.