Przejdź do treści

Transport i magazynowanie wodoru

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 8 - Strefa BGK

Aspekt dystrybuowania wodoru stanowi jedną z dyskusyjnych kwestii w planach upowszechnienia energetyki wodorowej. Najnowsze ustalenia przekonują jednak, że wodór, podobnie jak gaz ziemny może być przesyłany gazociągami lub transportowany cysternami (pod większym ciśnieniem). Odrębnym aspektem wpływającym na efektywność wykorzystania wodoru w energetyce, jest jego magazynowanie. Obecnie, wykorzystywane są w tym celu przede wszystkim zbiorniki ciśnieniowe i kriogeniczne. Te pierwsze są niestety drogie, natomiast te drugie mniej trwałe.

Założenia:

a) Gotowość polskich sieci gazowych do przesyłu wodoru;

b) Możliwość transportu wodoru w postaci zielonego amoniaku, nośników organicznych i przy wykorzystaniu transportu morskiego;

c) Magazynowanie wodoru w kawernach;

d) Nowoczesne zbiorniki magazynowe.

Partner merytoryczny: