Przejdź do treści

Telemedycyna i e-zdrowie

Dzień 1 – 26.08.2021
09:05–10:15
Sala 4

Priorytetem dla każdego kraju jest zdrowe społeczeństwo. Sprawne zarządzanie świadczonymi usługami zdrowotnymi realizowane jest poprzez rozwiązania systemowe, które wykorzystują innowacyjne technologie. Wdrożenie elektronicznej identyfikacji oraz obsługi pacjenta to skomplikowane działania wymagające odpowiedniej aplikacji, infrastruktury oraz przeszkolonych osób. Nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie ochrony zdrowia wymagają skoordynowania funkcjonowania poszczególnych placówek zdrowotnych we wszystkich obszarach, m.in. rejestracji pacjentów, kart pacjentów, lekarstw, środków leczniczych i czystości, środków transportu, odpadów medycznych i farmaceutycznych, a także zarządzania placówką zdrowia.