Przejdź do treści

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw

Dzień 2 – 27.08.2021
12:55–14:05
Sala 4
Społeczna odpowiedzialność biznesu w każdej organizacji jest zbiorem działań mających wpływ na społeczeństwo i środowisko poprzez zapewnianie przejrzystego i etycznego postępowania. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodna z obowiązującym prawem i spójna z międzynarodowymi normami postępowania, jest zintegrowana z działaniami organizacji i praktykowana w jej relacjach. Przedsiębiorcy coraz chętniej dzielą się wypracowanymi zyskami angażując się w akcje charytatywne, wspieranie sportowców, pomaganie potrzebującym. Czy, a jeśli tak to jakie korzyści dla przedsiębiorstw przynoszą działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu?