Przejdź do treści

Silne i słabe strony polskiej gospodarki w kontekście Covid 19

Dzień 1 – 26.08.2021
10:25–11:35
Sala 2

W obliczu dzisiejszych wyzwań związanych z panującym stanem pandemii, niepokojów rynkowych i wyzwań społecznych, a także przy obecnym postępie technologicznym, zaprojektowanie najlepszych metod rozwoju gospodarczego należy do fundamentalnych obowiązków współczesnego państwa. Wdrażana na świecie czwarta rewolucja przemysłowa, w tym automatyzacja produkcji, rewolucja cyfrowa, robotyzacja, mogą stać się szansą dla polskiej gospodarki, a także nową rodzimą marką tworzącą mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy różnymi działami gospodarki narodowej. Zagrożeniem są wyzwania systemowe, wymagające racjonalnych rozwiązań społecznych i równowag rynkowych, tj. niski poziom akumulacji kapitału, niekonkurencyjność przedsiębiorstw, wykluczenie społeczne i różnice dochodowe, a także problemy demograficzne.