Przejdź do treści

Rola państwa w łagodzeniu skutków pandemii

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 2

W obliczu pandemii i jej wpływu na wzrosły oczekiwania większego zaangażowania sektora publicznego. Tarcza antykryzysowa to 5 filarów: ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, inwestycje publiczne. Proces, który przechodzi gospodarka, możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy to impulsy subwencyjne i dotacje, które pomagają firmom obniżyć koszty. Drugi to utrzymanie płynności finansowej, a trzeci to inwestycje. Bardzo dużą rolę odgrywają tu instytucje finansowe, które dzięki narzędziom Tarczy antykryzysowej pomagają podtrzymywać płynność finansową i tworzyć możliwości inwestycyjne dla firm.