Przejdź do treści

Integracja sektora wodoru w Polsce

Dzień 2 – 27.08.2021
12:55–14:05
Sala 7
Obecnie Rząd finalizuje prace nad dokumentem o nazwie Polska Strategia Wodorowa do 2030 r., która ma wyznaczyć cel m.in. osiągnięcia mocy instalacji służących do produkcji wodoru z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów; a ponadto rozpoczęcia eksploatacji 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, a także budowy co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru.
Założenia:
a) Regulacje jako istotny element ekosystemu transformacji energetycznej;
b) Wymagane zmiany regulacyjne dla sektora wodoru;
c) Regulacje wspierające produkcję wodoru;
d) Regulacje dla sektora transportu wodorowego;
e) Różne kolory wodoru;
f) Jak finansować transformację wodorową?
Partner merytoryczny: