Przejdź do treści

Przyszłość wodoru w energetyce

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 10

Wodór nie stanowi źródła energii, ale może być jej świetnym nośnikiem. Wielu specjalistów uważa, że zastosowanie wodoru we wspieraniu udziału OZE w gospodarce energetycznej nie jest obecnie opcją, ale koniecznością.

Założenia:
a) Wodór jako paliwo do produkcji energii;

b) Potencjał wykorzystania wodoru do magazynowania energii;

c) Wodór jako paliwo energetyczne dla rozproszonych systemów cieplnych i energetycznych;

d) Potencjał świadczenia usług systemowych z wykorzystaniem instalacji wodorowych.

Partner merytoryczny: