Przejdź do treści

Przyszłość ratownictwa morskiego RP

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 1

Program budowy wyspecjalizowanego okrętu ratowniczego projektu 570-II pod kryptonimem Ratownik dotyczy okrętu wielozadaniowego, który będzie przeznaczony do wykonywania szeroko pojętych prac podwodnych, wsparcia działania floty własnej i sił specjalnych oraz ratownictwa morskiego, a także do zabezpieczenia potrzeb instytucji związanych z interesem państwa na Bałtyku. Jednostka powinna mieć nowoczesną architekturę i zdolność do realizacji prac nurkowych na dużych głębokościach, w tym nurkowań saturowanych oraz współdziałania z systemami bezzałogowymi i śmigłowcami ratowniczymi. Okręt ma zastąpić dotychczas eksploatowane przez MW RP jednostki ratownicze projektu 570. Nowej konstrukcji okręt ratowniczy może diametralnie zmienić oblicze i zdolności operacyjne sił ratowniczych MW RP. Z tych powodów wymaga także odpowiedniego zaplecza i systemu doskonalenia oraz uzupełniania kadr. Z powyższych powodów równolegle jako otoczenie systemowe dla nowego okrętu ratowniczego w Akademii Marynarki Wojennej powstaje nowa infrastruktura dydaktyczno-badawcza w postaci Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych. Budowane Centrum będzie zabezpieczeniem brzegowym nowego okrętu oraz zapleczem szkoleniowym dla specjalistów z dziedziny prac podwodnych. Budynek Centrum będzie mieścił doświadczalny kompleks hiperbaryczny, pracownię aparatów nurkowych i technik bezzałogowych oraz zaplecze do zabezpieczenia medycznego prac podwodnych i wsparcia działań operacyjnych sił ratowniczych na morzu. Ponadto, w budynku będzie ulokowana infrastruktura dydaktyczna służąca potrzebom doskonalenia się żołnierzy realizujących działania podwodne.