Przejdź do treści

Pomorze – idealne miejsce do rozwoju nowoczesnego przemysłu wodorowego w każdym elemencie łańcucha wartości

Dzień 1 – 26.08.2021
10:25–11:35
Sala 7

W dokumencie o nazwie Polska Strategia Wodorowa do 2030 r., jest zapis o uruchomieniu co najmniej 5 dolin wodorowych – centrów kompetencji w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów i transformacji klimatycznej przemysłu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że dolina wodorowa ma być miejscem, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Założenia:

Budowa energetyki wiatrowej na Bałtyku szansą dla rozwoju produkcji zielonego wodoru.

Potencjał związany z produkcją zielonego wodoru w Rafinerii GLSA.

Wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym.

Wykorzystanie wodoru w transporcie morskim.

Potencjał magazynowania wodoru w kawernach na Pomorzu.

Partner merytoryczny: