Przejdź do treści

Polska stawia na rodzinę! – czyli jak wyjść z pułapki demograficznej

Dzień 1 – 26.08.2021
14:50–16:00
Sala 9 - Plenarna

Czy z roku na rok zmniejszająca się liczba Polaków to nieodwracalny proces? Czy możemy jeszcze temu zapobiec? O tym, czy jest to możliwie, jak to zrobić i dlaczego jest to aż tak ważne – również z punktu widzenia rozwoju Polski – będą rozmawiać uczestnicy panelu. 

Z prognozy ONZ wynika, że jeśli nic się nie zmieni, to na koniec XXI wieku liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 57% i będzie na poziomie 16,3 mln. Co więcej, jeśli nadal w kwestii dzietności nic się nie będzie zmieniało, to w 2300 r. w Polsce będzie żyło tylko ok. 2,2 mln ludzi. Natomiast, jeśli jednak udałoby się osiągnąć stały wzrost dzietności, nawet niewielki, to liczba ludności Polski do końca stulecia zmniejszyłaby się „tylko” o nieco ponad 39%, czyli do 23 mln. 

Ale czy chodzi tylko o to ilu będzie Polaków? Otóż problemem nie jest wyłącznie mniejsza liczba ludności, ale starzenie się społeczeństwa, zmieniająca się struktura demograficzna. O ile w 1990 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym w całej społeczności wynosił ponad 12,5%, to w 2019 r. prawie 21,5%. Przy czym – mimo założenia „pewnego wzrostu dzietności” – w 2060 r. będzie to już 37,5%. 

Demografia to zatem temat dotyczący nas wszystkich. A nowe pojawiające się w rodzinie dziecko, to nie tylko szczęście dla rodziców, dla najbliższej rodziny, to również skarb dla nas wszystkich. To nasza przyszłość.