Przejdź do treści

Perspektywy i ograniczenia w przemyśle stoczniowym

Dzień 2 – 27.08.2021
11:35–12:45
Sala 5

Przemysł stoczniowy jest kluczowy dla gospodarki światowej, a gospodarka morska oraz przemysł produkcji i remontów statków mają charakter globalny. Polskie stocznie posiadają potencjał, aby na światowych rynkach zaistnieć. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach czy napędach LNG. Polski przemysł stoczniowy ma silną pozycję na rynkach. Polskie stocznie to coraz nowocześniejsze podmioty. Szczególnie prywatne podmioty są konkurencyjne na rynku światowym, konstruując coraz bardziej skomplikowane statki o coraz większej wartości dodanej. Globalny kryzys związany z pandemią spowodował, że sytuacja jest wymagająca dla wszystkich stron rynku, tj. przedsiębiorców żeglugowych, portów, stoczni czy firm związanych w różny sposób z obrotem portowo – morskim. Dzisiaj sytuacja w polskich stocznia jest stabilna. Praktycznie we wszystkich firmach stoczniowych w Polsce odbywa się produkcja.