Przejdź do treści

Kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 3

Wizja rozwoju kolei w przyszłości została nakreślona w dokumencie „Biała Księga Transportu” Komisji Europejskiej z 2011 r. Wśród założeń dokumentu pojawia się teza, że w 2050 r. większość przewozów na średnie odległości będzie odbywać się za pomocą kolei. Powinno się jednak wspierać systematyczny rozwój kolei tak by mogła konkurować
z transportem samochodowym i lotniczym. Na tle innych krajów europejskich średnia liczba podróży na statystycznego mieszkańca w Polsce nie jest wysoka. Przeciętny mieszkaniec Europy podróżuje koleją 19 razy w ciągu roku, podczas gdy Polak tylko 8. Świadczy to na pewno o niewykorzystanym potencjale kolei w naszym kraju.