Przejdź do treści

Kierunki rozwoju przemysłu ciężkiego w Polsce. Panel Węglokoksu

Dzień 1 – 26.08.2021
14:50–16:00
Sala 3
1. Nowe technologie, udział wodoru, czy Polska ma szanse w wyścigu wodorowym na świecie
2. Hutnictwo – rola polskich hut w narodowej gospodarce i ich szanse w konkurencji z
globalnymi koncernami
3. Przemysł maszynowy – kierunki modernizacji
4. Polityka klimatyczna i jej wpływ na przemysł ciężki
5. Ochrona rynku krajowego i europejskiego