Przejdź do treści

Kierunki rozwoju energetyki w Polsce – cz. 1

Dzień 2 – 27.08.2021
11:35–12:45
Sala 6

Eksperci podkreślają że zachodzące zmiany w energetyce w Polsce zawierać się będą w modelu 3D, tzn. dekarbonizacji, decentralizacji i digitalizacji. Dyskusje dotyczą zagadnień wdrażania odnawialnych źródeł energii do planów strategicznych rozwoju energetyki. Poszukiwane są odpowiedzi na pytania: jak przebiega transformacja krajowego sektora energetycznego; do osiągnięcia jakiego miksu energetycznego zmierza Polska; Jak w praktyce przedstawia się realizacja celów założonych do 2040 r. i dalej, w perspektywie roku 2050, gdzie cele unijne przewidują zeroemisyjność energetyki?