Przejdź do treści

Infrastruktura transportowa elementem strategii rozwoju kraju

Dzień 1 – 26.08.2021
09:05–10:15
Sala 3

Zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. W 2019 polski rząd przyjął nową strategię rozwoju transportu. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności całego sektora. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie nadchodzących lat, a także równomierny rozwój wszystkich regionów kraju. W dokumencie zawarto projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Duże inwestycje wymagają sprecyzowanych planów dotyczących rozwoju sektorów polskiej gospodarki, która będzie mogła rozwijać się szybciej korzystając z dostępnego transportu.