Przejdź do treści

Energetyka jądrowa – zagrożenia i korzyści

Dzień 1 – 26.08.2021
16:10–17:20
Sala 6

Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie. Dzieje się tak dlatego, że obecnie występuje ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to ze strony przemysłu, czy też odbiorców indywidualnych. Energetyka jądrowa jest tematem kontrowersyjnym. Jak żadne inne źródło energii, skupia rzeszę zarówno przeciwników jak i zwolenników. Jako bardzo wydajna droga pozyskiwania elektryczności jest pożądana przez wiele państw, a jednocześnie wszyscy pamiętają o zagrożeniach jakie za sobą niesie. Przyczyną takiego podziału zdań są liczne wady i zalety energii jądrowej. Podstawową i jedną z kluczowych zalet energii jądrowej jest relatywnie wysokie bezpieczeństwo oraz brak skutków ubocznych dla środowiska w postaci gazów czy pyłów. Pozyskiwanie tego rodzaju energii jest bardzo ekologiczne w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi jak chociażby węgiel. Samo pozyskanie energii, zakup surowca i towarzyszący temu proces technologiczny jest tańszy w realizacji niż w wypadku źródeł konwencjonalnych. Niestety energia jądrowa nie jest pozbawiona wad. Jako źródło związane z pierwiastkami promieniotwórczymi generuje poważny problem odpadów radioaktywnych. O ile sam proces produkcji nie wiąże się z emisją szkodliwych pierwiastków do atmosfery o tyle w wyniku działania reaktora powstają odpady promieniotwórcze.