Przejdź do treści

Efektywność inwestycji w portach

Dzień 2 – 27.08.2021
10:15–11:25
Sala 5

Ostatnie lata w gospodarce morskiej to prawdziwy boom inwestycyjny. Świetne wyniki portów, jeśli chodzi o przeładunki i coroczne rekordy to najlepszy dowód na coraz lepszą pozycję polskich terminali na Bałtyku i w Europie. Polska posiada cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, są to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Inwestycje w infrastrukturę portową oraz infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu umożliwiają ich rozwój, przyciągając do polskich portów morskich przedsiębiorców prywatnych, także zagranicznych. Przedsiębiorcy inwestują w modernizację i budowę nowych terminali. Duże projekty wymagają współpracy sektora publicznego i prywatnego, pozwala to na zapewnienie najwyższej jakości usług portowych. Źródłem finansowania inwestycji portowych są środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki własne podmiotów zarządzających portami. Wartość wszystkich trwających inwestycji mających na celu rozwój portów morskich sięga prawie 10 miliardów złotych. Natomiast do 2030 roku na kolejne strategiczne inwestycje morskie zostanie przeznaczone kolejne 15 mld złotych.

 

Porty to nie tylko nabrzeża, magazyny, terminale i statki, kontenery oraz węgiel, czy zboża. Dlatego też wzrost przeładunków i bezpieczeństwo wymaga wprowadzania wciąż nowych rozwiązań. Pandemia wykazała jak nigdy wcześniej, że bez innowacyjnych technologii porty nie mogą się rozwijać. Kluczowym zagadnieniem jest zrównoważony rozwój w idei #greenport i #smartport. Należy podejmować działania w kierunku implementacji nowych technologii w procesach inwestycyjnych w portach. Przy współpracy z placówkami naukowymi bezpośrednio dotykamy obszarów, które wpływają na interakcje biznesu, ekologii z rozwiązaniami smart celem wdrożenia nowych technologii w działalność gospodarki morskiej.