Przejdź do treści

Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych. Mecenat debaty: PAIH

Dzień 1 – 26.08.2021
10:25–11:35
Sala 1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne postrzegane są jako źródło wielu korzyści dla krajów je przyjmujących. Uzupełniają one niedobory kapitału wynikające z niedostatecznych oszczędności wewnętrznych, przyczyniają się do technologicznego unowocześnienia gospodarki, upowszechniają nowoczesne metody zarządzania oraz prowadzą do wzrostu zdolności eksportowych kraju importera. Te pozytywne efekty, jakie często towarzyszą napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sprawiają, że zarówno kraje rozwinięte, jak i kraje rozwijające się konkurują między sobą w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla podejmowanych przez inwestorów zagranicznych inwestycji długoterminowych. Podstawowym celem dyskusji będzie identyfikacja czynników, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Polski i wpływają na rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonywanych w naszym kraju. Dodatkowym zamierzeniem będzie omówienie pozycji Polski, jaką zajmuje ona w poszczególnych rankingach sporządzanych przez wyspecjalizowane firmy lub organizacje gospodarcze, które klasyfikują państwa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej zagranicznych.

Mecenat debaty