Przejdź do treści

Energetyka – jeden z najważniejszych tematów Forum Wizja Rozwoju 2021

W trakcie czwartego Forum Wizja Rozwoju dziesiątki ekspertów debatowały o kluczowych zagadnieniach dot. rozwoju polskiej gospodarki. Jeden z najważniejszych i najobszerniejszych tematów stanowiła energetyka.

W ramach bloku tematycznego „Energetyka” odbyło się siedem paneli, które zgromadziły kilkudziesięciu prelegentów oraz liczną widownię. Pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju rozpoczął panel „Aspekty prawne i regulacyjne, społeczne i ekonomiczne MEW”. W debacie wzięli udział m.in.: Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Eksperci rozmawiali o korzyściach ekonomicznych i społecznych, jakie przyniesie inwestycja w farmę wiatrową na morzu. Wzięli pod lupę także m.in. znaczenie ochrony środowiska, dekarbonizacji i energetyki zrównoważonej.

Tematykę morskiej energetyki wiatrowej w trakcie panelu „Wdrożenie, inwestycje, technologie, integracja z siecią elektroenergetyczną MEW” kontynuowali: Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, Tauron Dystrybucja oraz Mariusz Witoński, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Na Forum nie zabrakło też rozmów dotyczących wdrażania inwestycji i technologii związanych z integracją sieci elektroenergetycznej MEW.

W czwartek odbyły się także panele dedykowane energetyce jądrowej – źródłu energii, które skupia rzesze zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Prelegenci debatowali nad m.in. realnym potencjałem energii jądrowej w zakresie zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zagrożeniach, jakie mogłaby ze sobą nieść. W rozmowach ujęto także poważny problem odpadów radioaktywnych.

W trakcie drugiego dnia Forum eksperci spotkali się na wyjątkowo istotnym, dwuczęściowym panelu dedykowanym kierunkom rozwoju energetyki w Polsce. Sesje były poświęcone przebiegowi transformacji energetycznej w Polsce.  Wzięli w nim udział następujący prelegenci; Jacek Boroń – Prezes Zarządu Węglokoks Energia, Radosław Kwiecień – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG SA, Waldemar Skomudek – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, Tauron Dystrybucja oraz Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Energa SA.

fot. Renata Dąbrowska

Eksperci podkreślili, że zachodzące w energetyce zmiany zawrą się w modelu 3D – dekarbonizacji, decentralizacji i digitalizacji. Dyskusje dotyczyły także wdrażania OZE do strategicznych planów rozwoju energetyki oraz realizacji celów związanych z zeroemisyjnością. W bloku tematycznym „Energetyka” nie zabrakło także dyskusji poświęconych fotowoltaice.